Er du vår første associate?


Askeladden & Co søker etter fulltids Associate med oppstart vår/høst 2018. Som Associate får du en sentral rolle i Askeladden, blir daglig leders høyre hånd og vil få en unik eksponering, innsikt i og læring fra alle fasene for en startup. Det er i stor grad opp til deg hvor du ønsker å involvere deg mest, og du vil få mulighet til å eie egne prosjekter og arbeidsstrømmer, samt lede interns og sentrale ansatte i våre konsepter.

EVALUERING • Identifisere nye muligheter som passer inn i Askeladdens profil

 • Gjøre nødvendige analyser for å evaluere forretningsmodell, lønnsomhet og gjennomføring

 • Om ønskelig, teste egne ideer gjennom Askeladdens investeringsfilosofi


ETABLERING • Bli eksponert mot første fase av etableringen av et konsept (grafisk byrå, interiørarkitekter, eiendomsbesittere, rekruttering, juridisk og finansielle forhold mm)

 • Gjennomføre kundeundersøkelser for å forstå etterspørselsbilde og prissensitivitet

 • Støtte daglig leder i hele etableringsfasen der dette er naturlig, eksempelvis finansiell modellering, økonomistyring og prosesstyring


DRIFT • Jobbe som daglig leders “høyre hånd” i første driftfase

 • Sette seg inn i praktiske driftsutfordringer som bemanning, rutiner og internkontroll, salg og markedsføring, personal og regnskap

 • Støtte daglig leder i de deler av driften der dette er naturlig


VEKST • Bistå konsepter i vekstfasen (eksempelvis utenlandsstrategi for Cutters)

 • Gjøre mulighetsanalyser for nasjonal ekspansjon (demografi, konkurrenter, finansielle minimumskrav)

 • Evaluere internasjonale muligheter (pris- og kostnadsanalyser, konkurrenter, regulatoriske begrensninger)


Hvem er du?


Gjennom studier og erfaring har du bevist din evne til å levere på følgende områder:

 • Drive: Stå-på-vilje og utholdenhet – den viktigste egenskapen for å lykkes som gründer
 • Kommersiell gründerånd: Innovativ av natur, evne til å se viktigste verdidrivere i et case og utvikle nye forretningsmodeller
 • People skills: Evne til å jobbe med mennesker for å utvikle og implementere kreative løsninger på utfordrende problemer
 • Problemløsningsevne: Sterke intellektuelle evner, samt en praktisk følelse av hva som fungerer og hva som ikke gjør det
 • Lederskapsevner: Evne til å lede deg selv og teamet ditt, samt fremme effektivt samarbeid for å drive resultater

Vi søker deg med 2-5 års jobberfaring, primært fra et top tier konsulent- eller meglerhus.

Hvordan søke?


For å søke sender du en epost til martin@askeladden.co.

I eposten skriver du hvorfor du ønsker å jobbe i Askeladden og hvilke forutsetninger du har for å lykkes som gründer (gjerne relatert til de fem tingene vi ser etter – se over), og legger ved CV og karakterutskrifter fra høyskole/universitet samt videregående skole.

Skriv også når det kunne passe for deg med oppstart.

Vi kompenserer våre Associates med kr 600.000 kr per år. Du vil i tillegg få anledning til å investere i Askeladdens konsepter og investeringer, på like terms som Askeladdens. Dette vil kunne være på 0-valuation ved selskapenes fødsel, eller attraktive/eksklusive terms senere i selskapenes livsløp.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende og du vil bli kontaktet for eventuell innkallelse til intervju som vil foregå i Oslo. Ta gjerne kontakt om du skulle ha spørsmål!